HTML


Tag vs HTML Element, sao lùng bùng vậy...? (6)
Giữa thẻ table và div, bạn sẽ chọn thẻ nào thiết kế layout cho web? (7)
Nên có bao nhiêu thẻ h1 (heading 1) trên một trang web? (8)
Link là gì? hoạt động như thế nào? (6)
Thẻ DIV vs thẻ SECTION. Sử dụng sao cho đúng? (5)
Tại sao Alternative (alt) attribute trong img tag luôn cần phải có? (7)
Thẻ DIV và SPAN khác nhau gì? Dùng khi nào? (4)
Thiết kế web chuẩn SEO, thực hư ra sao? (4)