Bố cục website


Giới thiệu chuyên mục Bố cục website (1)
Ở CiOne cái document outline thông tin (Em không tìm thấy tên thẻ) với CiOne.vn (CiOne.vn em thấy trong thẻ H2 sao cùng cấp với h1 nhỉ) (13)
[Đố vui] - Cách sửa lỗi Document Outline (5)
Vấn đề về check document outline bị lỗi font chữ (3)
Tại sao phần Testimonials lại sử dụng section nhỉ và lại không có thể heading nữa ạ? (2)
Cách sử dụng các thẻ ngữ nghĩa...? (4)
UX là gì? lập trình viên có cần biết UX không? (6)
Cho em hỏi cụ thể về đồ án weblog-layout (2)
[Hỏi Đáp] Bị lỗi Document outliner (2)