Access Selector


#1

Chào các anh chị ạ,cho em hỏi $(’.selector::after’).css(‘color’,‘blue’); không hoạt động , Có cách nào để nó hoạt mà vẫn sử dụng pseudo ::after không ạ @@