Ảnh chéo chéo này CSS như nào?


#1

Hi anh/chị
Em muốn hỏi tạo cái ảnh chéo chéo như này thì xài CSS được không?
Nếu có cho em xin key để search với ạ.
Em cảm ơn.!


#2

Bạn tim hiểu về “transform” của CSS nhé!!!