Bài 8 thẻ alt không sử dụng được


#1

bài 8 css trên youtube thẻ alt không sử dụng được


#2

không sử dụng được như thế nào em?

em gửi file em đang làm lên nhé


#3

dạ được rồi cảm ơn ạ


#4

ok em :slight_smile: