Các câu hỏi phỏng vấn vị trí Front-end của bạn Huỳnh Ngọc Tiển


#1

Mình xin tóm tắt các câu hỏi phỏng vấn vị trí Front-end của bạn Tiển để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc có thể tham khảo để chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi đi phỏng vấn.

  1. Đầu tiên là hỏi những project mà em đã làm được, nêu ra những khó khăn khi thực hiện những project đó.
  2. Hỏi về một số thành phần của Bootstrap nói riêng và Web Responsive nói chung
  3. Các câu hỏi về các thành phần cũng như các chức năng của CSS:
  • Sự khác nhau giữa class với id.
  • Các thành phần của 1 box model.
  • Các attribute margin, padding, float hoạt động như thế nào.
  • Các giá trị của attribute position.( Cái này khá quan trọng ở cách hoat động)
  • Đường dẫn tuyệt đối, tương đối, cách xây dựng cấu trúc folder 1 project ban đầu.
  1. Cuối cùng là các câu hỏi xoay quanh vấn đề bản thân, cũng như định hướng trong 3 năm 5 năm tới, hay đam mê sở thích cá nhân và lương.

Mình xin trích dẫn đôi lời tâm sự của Tiển sau buổi phòng vấn muốn gửi đến các bạn

Phần phỏng vấn hôm đấy của em gói gọn trong bấy nhiêu đó thôi. Các bạn hãy cứ chăm chỉ học tốt các khóa học mà CiOne đưa ra, cũng như bắt tay vào làm các project từ dễ đến khó, đừng để đợi học hết rồi mới làm… Lúc làm thì mới nhớ, mới sai, rồi sửa rồi làm lại, rồi tốt lên, tự tin hơn và đi phỏng vấn để nhận việc thôi.