Cách hiển thị các ký tự đặc biệt ra trang web?


#1

Anh Nghĩa hỏi:

Làm sao để các ký tự đặc biệt hiển thị ra trình duyệt như nó vốn có?
Ví dụ: muốn hiển thị chữ &copy


#2

Chào anh Nghĩa, để có thể hiển thị các ký tự đặc biệt ra trang web giống như ví dụ trong hình này
Capture
Ta sẽ đặt trước đoạn mã ký tự đặc biệt bằng đoạn mã này &. Anh Nghĩa có thể xem qua ví dụ tại đây nhé