Cho em hỏi là CSS Image Sprites có fix được % của img không ạ?


#1

Bạn Thức hỏi:

Cho em hỏi là CSS Image Sprites có fix được % của img không ạ?


#2

Mình chưa hiểu lắm % của bạn là kích thước của hình ảnh, hay khoảng cách hình ảnh. Tuy vậy, cả kích thước lẫn khoảng cách của hình ảnh, đều có thể dùng % được bạn nhé, Sprited image chỉ là kỹ thuật, chứ không phải thuộc tính bạn nhé.


#3

Vâng ạ! nhưng em dùng % thì bị mất ảnh ảnh của project thế này ạ!cart_icon_sprite


#4

Bạn có đưa đoạn code đó lên đây mình xem thử được không?


#5

vâng ạ!
Vào giúp em link nhe: https://drive.google.com/file/d/1oSPOvRzOsoJ39m2MzfQFihy571sLSBYD/view?usp=sharing


#6

Thường thì kỹ thuật sprited image áp dụng trên hình có kích thước cố định, nhưng nếu bạn muốn tuỳ chỉnh kích thước của ảnh bằng css, bạn có thể áp dụng thuộc tính background-size, để chỉnh kích thước cho ảnh background, sau đó dùng kỹ thuật sprited image như bình thường.


#7

Vâng ạ, em làm được rồi anh ơi.