Cho em xin file các mã ký tự thay thế vd " ()&^$#@*% của HTML với ạ


#1

Bạn Minh hỏi:

AD ơi cho em xin file các mã ký tự thay thế vd " ()&^$#@*% của HTML với ạ
Chân thành cám ơn AD rất nhiều ạ


#2

Chào bạn, bạn tham khảo tại link này nhé: https://dev.w3.org/html5/html-author/charref


#3

AD có thể cho em xin thêm file tất cả các tag đính kèo thêm công dụng của từng tag không ad vd :" <p.r.e> </p.r.e> : định dạng paragraph " , chân thành cám ơn ad rất nhiều ạ


#4

Chào @Hat_Dau_Nho, bạn có thể tham khảo các tag tại đây nhé: https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp