Cho hình ảnh vào giữa như thế nào?


#1

Bạn Ngân đang làm Đồ án Món ngon Việt Nam hỏi:

Cho cái ảnh vào giữa như thể nào ạ?
Em muốn chỉnh hình bánh cuốn vô giữa ý TT

Link tới đề đồ án: https://www.cione.vn/class/learning/courses/546419450a398c9f62a0f3d1/lessons/5604a79d65527f2f6a8d263e