Có cách nào có thể tùy chỉnh vị trí của hình ảnh không?


#1

Bạn Vĩnh Phong hỏi:

Mentor giúp em với. Có cách nào có thể tùy chỉnh vị trí của hình ảnh không?


#2

Để xác định vị trí của hình ảnh, ta còn tùy vào trường hợp để có cách áp dụng phù hợp, nên Phong cần nói rõ là đang ở trường hợp nào nữa nhé


#3

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính của css như position, margin, padding, … để tùy chỉnh nhé


#4

HTML + CSS giống như vẽ tranh vậy, vẽ vòng tròn thì có rất nhiều cách, vẽ bằng tay, vẽ bằng compa, vẽ bằng một khung hình tròn v.v nên tùy thuộc vào tình huống cũng như kỹ năng mà mỗi bạn sẽ có cách xử lý khác nhau.