Dự án C-Mall Shopping


#1

làm sao để các icon với menu nằm trên cùng 1 hàng như đề bài nhỉ. em thử mà k được. Anh Chị giúp em với ak.


#2

Em có thể xem lại kiến thức về float nhé. :grin:


#3

@vuongnam93

Kiến thức về float là ở khóa CSS nhé em :slight_smile:


#4

Mình có để ý thấy bạn đang dùng boostrap, nếu để 2 phần đấy cùng dòng, bạn chia tỉ lệ giữa phần menu và icon nhé, mình nghĩ phần menu cho vào một div.class=“col-md-4”, thanh search cho vào div.class=“col-md-3”, còn lại là phần icon cho vào div.class=“col-md-3”.


#5

có thể dùng flex-box, float, grid trong css