Em hỏi về form, trong đó: button, reset, submit 3 loại này có gì khác nhau?


#1

Bạn Huyền My hỏi:

Em định hỏi về form, trong đó:

  • button
  • reset
  • submit

3 loại này có gì khác nhau hả anh/chị mentor?


#2

Mình xin trả lời câu hỏi này của bạn như sau:

  1. Submit: Khi click vào nút này thì sẽ gửi dữ liệu lên Server
  2. Reset: Khi click vào nút này thì thì các dữ liệu trong Form sẽ được xóa hết và quay lại trạng thái ban đầu.
  3. Button: Khi click vào nó sẽ không có tác dụng gì cả, chỉ để hiển thị lên mà thôi.
    Kiến thức của những phần này đa phần nằm trong khóa Front-end và Back-end nhé bạn.