Giải đáp về phần Cookie


#1

Mọi người có thể giải đáp cho em cụ thể trong từng đoạn về 2 dòng code ( đã đánh dấu đỏ) đc k ? Em cảm ơn ạ ?


#2

Hi bạn! Về phần cookie bạn có thể lên MDN để tìm hiểu về setTime, getTime…khi đó bạn sẽ nhớ và hiểu sâu về các dòng code này…:wink::wink:
Thử xem nhé !


#3

oke tks b :slight_smile: