Giới thiệu khóa luyện thi MOS 2010


#1

Các bạn có thắc mắc gì sau khi xem video giới thiệu về khoá luyện thi MOS 2010 của mình thì cứ hỏi tại đây nhé. Mình thống nhất với các bạn như sau:

  1. Sau mỗi video lý thuyết (dưới 10p) sẽ là các thử thách (challenge) để bạn tự tay thực hiện
  2. Bạn không nên bỏ qua thử thách vì có nhiều tình huống video lý thuyết sẽ không hướng dẫn cho bạn. Đặc biệt kỹ năng tự giải quyết vấn đề sẽ được nâng cao trong khi bạn thực hiện thử thách.
  3. Sau khi tự tay thực hiện thử thách bạn yêu cầu CiOne gửi video hướng dẫn thực hiện thử thách. Bạn sẽ nhận link video thông qua chức năng Notification CiOne-Notification.
  4. Các phần chung của bộ ba phần mềm Word, Excel, PowerPoint sẽ được hướng dẫn chung tại khoá này. Và đề cương của khoá này bạn có thể xem tại website hocmos.com (vào học thử -> chọn khoá “Giới thiệu khóa luyện thi MOS 2010”).

Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm.