Giúp mình cách lấy kết quả bài thi trắc nghiệm với. thanks!


#1

Các bạn cho mình hỏi để lấy tổng điểm của các câu trắc nghiệm trong một bài test trắc nghiệm gồm nhiều câu (như ví dụ dướ đây) thì ta làm cách nào nhỉ?

C?U H?I TR?C NGHI?M B?I 18 CÂU 1:
Ở kì trung gian, pha diễn ra với thời gian dài nhất là
A. G1.
B. S.
C. G2.
D. kì trung gian.

CÂU 2:

Ở kì trung gian, thời gian diễn ra theo thứ tự lần lượt từ dài nhất đến ngắn nhất là

A. G1, S, G2.

B. G2, S, G1.

C. S, G1, G2.

D. G1, G2, S.

CÂU 3:

Trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là:


A. Quá trình phân bào.

B. Chu kì tế bào.

C. Phát triển tế bào.

D. Phân chia tế bào.

CÂU 4:

Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng:


A. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp.

B. Thời gian kì trung gian.

C. Thời gian của quá trình nguyên phân.

<input type=“radio” name="cau4 value=“D” /> D. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân.


#2

Hi bạn @Mai_Tuong_GV_Sinh,
Sang chưa hiểu ý bạn lắm, vì chưa hiểu cách bạn tính điểm như thế nào?

Bạn có thể giải thích thêm mong muốn của bạn không?