Học lập trình front-end, bắt đầu từ đâu?


#1

Dù học ngành gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần có 1 lộ trình cụ thể.

Lộ trình như một con đường có điểm bắt đầu và điểm đến trên tấm bản đồ vậy.

Và trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lộ trình học web, cụ thể là học lập trình Front End, để đảm bảo rằng chúng ta đủ năng lực đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội nhé.