Hỏi về Bracket khi nhập code


#1

Bạn Thành hỏi:

Cho em hỏi 1 tí về brackets. Khi nhập code thì phần mềm có gợi ý list box các property và value. Trường hợp chưa đánh hết từ mà muốn nó hiện ra luôn bằng phím tắt như là phím tab hoặc enter thì làm sao ạ? Hiện tại e phải chọn bằng chuột mới được, như vậy khá là bất tiện.


#2

Chào Thành
Hiện tại bên mình, khi mình gõ chưa hết tên thuộc tính thì nó cũng hiện ra danh sách gợi ý các thuộc tính, hoặc bạn cũng có thể sử dụng phím Ctrl + dấu cách để nó hiện lại danh sách gợi ý. Hiện tại mình dùng Bracket bản 1.8.0-17108, Bạn thử update phần mềm xem sao nhé


#3

Hi Mr. Tiến,
1/ Danh sách gợi ý các thuộc tính có hiện ra rồi, nhưng mình muốn chọn bằng bàn phím trong lúc gõ chưa đầy đủ tên thuộc tính luôn ấy.
2/ Brackets mình tải trên web brackets.io mới nhất là bản 1.13 rồi.


#4

Mình bấm được rồi. cám ơn nhé.