Hỏi về đồ án Stock Live


#1

Anh @truongtho_dev hỏi:

Trong đồ án stock live, mình thấy mảng đó là một mảng bình thường, mỗi phần tử mảng là một mảng thôi.
Mình thấy đó đâu phải là mảng hai chiều nhỉ?
Một số tài liệu nói js làm gì có mảng 2D !!


#2

Lúc đầu đọc em cũng thắc mắc như anh vậy… :)) Nếu mảng 2 chiều thì phải có dạng array[][] chứ nhỉ!!! :))
E cũng nghĩ Cái dữ liệu cho thì gọi là: mảng trong mảng thì đúng hơn!!! :))


#3

js ko có cú pháp để khai báo mảng 2 chiều như các ngôn ngữ khác. Nhưng để đạt được cấu trúc mảng 2 chiều thì hoàn toàn có thể.

A trích đoạn này

A two-dimensional array is really nothing more than an array of arrays (a three-dimensional array is an array of arrays of arrays).

https://www.processing.org/tutorials/2darray/

Nhưng A khá thắc mắc là tụi e thấy mảng 2 chiều và mảng của mảng như cách e nói khác nhau sao?
@truongtho_dev @EFFORTS


#4

E nghĩ với mảng 2 chiều, mỗi phần tử sẽ được đánh dấu bởi i và j là chỉ số hàng và chỉ số cột phần tử (a[i][j])
Còn đối với mảng như trong đề bài, mỗi phần tử của mảng chỉ là a[k]. Bản thân a[k] là 1 mảng… Em thấy việc truy xuất đến phần tử nó khác nhau :))


#5

@EFFORTS e tìm hiểu thêm cách lưu trữ mảng trong bộ nhớ máy tính để biết thêm, vì cách e giải thích thì a thấy e đang hiểu về cách dùng hơn là việc lưu trữ trên bộ nhớ, mà cách dùng, hay là cú pháp, thì mỗi ngôn ngữ có 1 kiểu riêng

copy @truongtho_dev


#6

Tìm hiểu thêm thì em đồng ý với anh Sang, em hiểu nôm na thì việc khai báo mỗi phần tử là một mảng một chiều cũng là cách tạo ra mảng hai chiều. Vì ta vẫn truy xuất theo cách array[y] [x] được.


#7

bác Sang giải thích giúp đoạn code của hàm sort với, ở đây a[0] , b[0] tức là lấy tên mã để sắp xếp, nhưng đoạn mode===“asc” dùng để làm gì nhỉ ?


#8

Sắp xếp có 2 chế độ là tăng dần (asc) và giảm dần (des) anh ạ!!! Khi user click, thì mình phải xác định chế độ hiển thị hiện tại, sau đó sắp xếp ngược lại. Đang sắp xếp tăng dần thì chuyển thành giảm dần, đang sắp giảm dần thì chuyển thành tăng dần :))