Hỏi về đồ án Trò chơi di chuyển quái vật, khóa JavaScript & DOM


#1

Bạn Thức hỏi:

Cái trò chơi quái vật ở phần JSDOM lúc mà Drag nó thì em có trường hợp là kéo 1 phát qua hết ống luôn
bắt cái sự kiện để nó đâm đầu xuống có thể gợi ý em với


#2

@binh.bui a chưa hiểu câu hỏi lắm? E có thể tag bạn vào đây để mô tả rõ hơn ý bạn nói?


#3

ý của em là khi em kéo giống trò flappy bird mình khi mình kéo mà bỏ tay thì nó có thể đâm đầu xuống ạ!


#4

@manhthuc9666 ôi, không khó vậy đâu e hjj


#5

Trò này như thế nào là + 1 điểm anh nhỉ… Chỉ có 1 ống, mà yêu cầu là kéo qua khỏi ống thì được 1 điểm. Nhưng nếu trong quá trình kéo chạm ống một lần trừ 1 điểm… Ủa vậy nếu trước khi kéo qua khỏi ống mà e chạm ống n lần ( n > 1) thì điểm âm à anh???


#6

@EFFORTS chính xác là âm đó E. Nhưng mà làm game mà cho người chơi bị âm điểm chẳng khác gì nói họ chơi lởm quá, thành ra, e giới hạn tới 0 điểm thì đừng giảm nữa để họp vui :sunny:


#7

Vậy thì max score cũng chỉ là 1 thôi anh nhỉ… Vì chỉ có 1 ống :))


#8

Người chơi kéo qua thì e tăng 1 điểm và reset lại con quái vật cho họ kéo tiếp. Nên điểm max là ko giới hạn :slight_smile:


#9

ak ak… em hiểu rồi anh :))