Hỏi về list trong HTML


#1

Bạn Huyền My hỏi:

Em tạo list dạng sau:
ol lồng trong nó là ol khác.
Khi định dạng, nội dung của các li thì có màu như em muốn, còn các chữ số như I, II, 1,2,3 của list thì dữ nguyên màu ban đầu? Em bị sai ở đâu ạ? Xin hướng dẫn cụ thể cho em khắc phục lỗi này.

Bên cạnh đó, khi em đưa đoạn html này lên validator kiểm tra thì báo lỗi không được phép để ol là con của ol ạ?