Hỏi về lỗi W3 Validator


#1

Bạn @Nghia_Doan hỏi:

Em đang sử dụng VALIDATOR để kiểm tra cho chuẩn
Có 1 lỗi không hiểu lắm
Error: Bad value 200px for attribute width on element img: Expected a digit but saw p instead.
Đây là dòng code Vali báo lỗi:
<img src="images/banh-xeo-1.jpg" alt="banh-xeo" width="200px" height="100"/>


#2

Hi Nghĩa,

Chỗ thông báo này yêu cầu bạn chỉ định giá trị số cho thuộc tính width là 200, ko kèm theo đơn vị là px. Bạn thử xem nhé.


#3

Dạ, đã chuẩn rồi ạ, em cám ơn anh Sang