Hỏi về $.post trong ajax jquery


#1

3
tại sao mình dùng post rồi mà dữ liệu vẫn còn lưu ở trình duyệt nhỉ…


hi , anh chị giúp em ạ!


#2

@nguyendinhtin a đoán do e chưa ngăn cản sự kiện mặc định của sự kiện click trên nút. E cản sự kiện mặc định lại xem sao.


#3

đc rồi anh, cảm ơn anh nhiều!!


#4

mà em vẫn thắc mắc là tại sao dùng post rồi mà vẫn còn hiện trên thanh địa chỉ đc nhỉ?


#5

Vì e chưa cản sự kiện mặc định trên nút bấm, nên khi e bấm nó chạy cả 2 gồm: ajax request, và trình duyệt tự làm.

Nếu e bỏ cái type của nút là submit đi, mà chi để nút bình thường thì e sẽ thấy là trình duyệt nó không tự làm.

Nếu chưa hiểu cứ hỏi tiếp cho đến khi hiểu hết e nhé.


#6

em thông rồi ạ, cảm ơn anh, hjhi