Hỏi về thao tác giữa các window


#1


em code giống demo của video thao tác giữa các cửa sổ , nhưng không hiểu đoạn code line 26 , 27 thì lại không chạy , dạng như 2 dòng nó chạy vô cùng thời gian , làm không thực hiện những dòng dưới. Mọi người có thể giải thích cho em hoặc cho em tham khảo code của anh chị được không ạ! :disappointed:


#2

Mình nghĩ thế này:
Ở trang form.html, bạn chưa cài đặt lệnh đóng cửa sổ (windown.close()) cho #closeForm nên sự kiện unload không xảy ra. Do đó bạn không bắt được sự kiện này ở trang nhap.html :slight_smile:


#3

minhlam dc roi` , cam on ban nhieu