Hỏi về tool code


#1

mấy anh chị mentor cho em hỏi ý là sao không dùng bracket truyền thống như trước giờ để code mà phải dùng atom ạ! :dizzy_face:


#2

Hi @nguyendinhtin
e dùng trình soạn thảo nào cũng được, atom miễn phí và có nhiều công cụ bổ sung nên cũng có nhiều dev lựa chọn