How to creat circle progress bar


#1

Anh (Chị) cho em hỏi làm thế nào để tạo thanh tiến trình hình tròn (CIRCLE PROGRESS BAR) (có hiệu ứng) ạ!!!
Em tìm hiểu mà vẫn chưa biết cách làm :))
Anh chị cho em xin document để tham khảo với ạ!!1 :))


#2

Ý bạn là như thế này: LINK


#3

DUng roi ban… cam on ban nhieu :))