Khởi tạo một Ajax Request


#1

ae nào từng gặp lỗi này chưa. sever nó không nhận file ap.js


#2

Em bỏ charset trong thẻ script nhé. Cái này để trình duyệt tự động nhận diện đó em :slight_smile:


#3

vẫn báo lỗi anh ak.


#4

Tên file là “ap.js” . Em đang ghi là “app.js”


#5

oke.em cũng mới phát hiện


#6

Ok em nè.

Với khai báo cho html5 là <!doctype html> . Không phải <!document html> nhé em. Em sửa lại nhé.

Em để ý các cú pháp cho đúng chuẩn nhé.