Làm Sao Để Video Có Thể Đăng Mọi Nền Tảng


#1

Em không Hiểu Sao Em Làm Nó Chỉ Phát Được Trên Crome Còn Trên Fire Fox Nó Ghi Là Video Không Được Hỗ Trợ ?


#2

Hi Kuro! Việc play video trên mỗi browser thì có các yêu cầu về định dạng khác nhau, do đó bạn cần tìm hiểu với mỗi browser đó hỗ trợ như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu ở link này thử xem : https://www.wonderplugin.com/wordpress-video-gallery/one-mp4-format-to-play-in-all-web-browsers-and-devices/; và có thể tham khảo thêm https://stackoverflow.com/questions/10867554/how-to-play-videos-on-all-major-devices-and-browsers-including-firefox ;
Chúc bạn hiểu và xử lý được vấn đề của mình!


#3

em có đổi định dạng Video thử rồi và nó vận vậy ạ ._.