Làm sao tôi biết đã đủ khả năng thi lấy chứng chỉ MOS?


#1

Khi bạn đã thực hiện đúng theo 2 chiến lược luyện thi của CiOne, đó là học và rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu của Microsoft đề ra.

Cuối cùng là thi thử ít nhất 4 lần thì bạn yên tâm khả năng thi đạt tối thiểu 700 điểm. Tuy nhiên, chiến lược đó đúng và đủ với bạn khi đã có thời gian làm quen với Microsoft Office cũng khá nhiều.

Và chương trình luyện thi sẽ giúp bạn hệ thống hoá kiến thức cũng như các kỹ năng chuẩn đi thi. Còn với người chưa từng sử dụng hoặc đã rất lâu chưa sử dụng lại, đặc biệt là sử dụng offlice từ 2003 trở về trước thì nên sử dụng Gói Dịch Vụ Cam Kết.