Lỗi font khi mở HTML (được tạo từ TextEdit)


#1


#2

Không hiểu ý bạn này lắm. Có lẽ do texteditor thì dùng unicode khác và lỗi với unicode trên web. Nên copy vào gây lỗi font.


#3

33
Thật ra đó là dòng code đầu tiên trong buổi học thứ nhất tối qua của mình. Vì khai báo thiếu cũng như là attribute nên bị lỗi.
Hôm nay mình đã khắc phục được rồi vì mới học xong bài HTML ELEMENT.
Cảm ơn bạn nhe :slight_smile:


#4

Hi anh @vietnguyen,

Thẻ body không nằm trong thẻ head nhé anh.

Code đúng là như sau ạ:

anh%20Vi%E1%BB%87t_th%E1%BB%A9%20t%E1%BB%B1%20th%E1%BA%BB%20head%20v%C3%A0%20body


#5

44
@binh.bui
Cảm ơn em.