Lỗi forn các khung layout


#1

Ah ơi cho em hỏi, e để header, nav, footer đều width 100% nhưng sau n ra mỗi cái 1 kiểu, không khớp và lại còn tạo ra thanh kéo ngang bên dưới nữa, ah giúp em vs ạ


#2

Chào bạn, bạn có thể sử dụng Console Developer Tool bằng cách nhấn F12 trên trình duyệt và kiểm tra xem margin và padding nào ảnh hưởng đến bố cục của website của bạn nhé. Chúc bạn sẽ sớm khắc phục được lỗi này nhé