Lỗi thư viện rxjs với Angular 2


#1

Tình hình là thằng angular 2 cứ báo lỗi với rxjs, cài bản mới bản cũ nào cũng vẫn báo lỗi. Xin ít keyword.!


#2

@truongtho_dev nó có keyword “has no export member Observable”, e thử google xem sao.