<meta> hay <meta/>


#1
hay Viết như thế nào mới chuẩn? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều

#2

Thường những câu hỏi dạng này anh nên lên bac gg phát ra ngay. Và sau này a xác định gắn bó nghiệp coder thì việc tự xử lý sẽ là điều chắc chắn. :slight_smile:
Về thẻ meta thì trong thiết kế web nó ít được chú ý nhưng lại là một tag vô cùng quan trọng khi a xuất bản một ứng dụng web lên internet. Nó có nhiều thuộc tính và mục đích là mô tả ứng dụng web của anh để cho bot của Google hiểu.
Về cú pháp a có thể tham khảo tại đây.
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp


#3

Như vậy đáp án là gì bạn? Vì trong w3c hướng dẫn là , trong khi mình sử dụng vẫn không thấy kết quả thay đổi gì hết.


#4

Thường các thẻ k có thẻ đóng thì khi kết thúc có dấu /. Ví dụ br, input, img…còn đối với meta a k cần dấu / cũng được nek. :wink::wink:


#5

Cảm ơn #truongtho nhiều nhe.