Nhờ xem code HTML, CSS


#1

Bạn Phú hỏi:

Em muốn tạo 1 bài đăng như thế này trong blogger đường dẫn https://chongtham-intoc.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
Bạn nhờ xem code bạn viết đúng chưa:

Đây là bài đăng của em


#2

Chào Dũng, mình chưa hiểu rõ phần câu hỏi của bạn hỏi lắm, nên bạn có thể nói rõ hơn về vấn đề bạn đang gặp phải nhé