Ở CiOne cái document outline thông tin (Em không tìm thấy tên thẻ) với CiOne.vn (CiOne.vn em thấy trong thẻ H2 sao cùng cấp với h1 nhỉ)


#1

Bạn @manhthuc9666 hỏi:

Cho em hỏi ở CiOne cái document outline thông tin (Em không tìm thấy tên thẻ) với CiOne.vn (Cione.vn em thấy trong thẻ H2 sao cùng cấp với h1 nhỉ)

1537114656571abc


#3

Outline thông tin nó nằm trong thẻ footer nhé em. Còn vụ cùng cấp giữa h1 và h2 thì e lưu ý nó không phụ thuộc vào heading nhé. Em có thể thực hành nhiều trường hợp để nắm hơn về Document outline nhé


#4

Sao nó nhận được là con của các thẻ trên anh nhỉ!


#5

em có thể thay thẻ nav thành thẻ header sẽ thấy doucment outline nó sẽ khác nhé.


#6

chuẩn anh! vậy tai sao ta.Untitld


#7

sự khác biệt nó nằm ở các thẻ layout cấu trúc nên website của ta đó em


#8

Anh có từ khóa không em xin để search với!


#9

Ý em là từ khóa gì vậy em?


#10

Từ khóa bố cục sắp xếp thứ tự các layout trong html 5


#11


Em tham khảo bài viết này nha


#12

vâng anh bài này hay đấy!


#13

Như em thấy ở đây footer và header sẽ nắm các mục chính như các chương còn các aside, section, acticle như các bài học em hiểu như vậy có đúng không ạ!


#14

Em nên thực hành để kiểm chứng lại những vấn đề e cảm nhận về document outline để giúp em tốt hơn trong quá trình tạo document outline cho các project sau nhé