Quick Access Toolbar


#1

Thuật ngữ

  1. Quick Access Toolbar (QAT): Thanh công cụ truy cập nhanh, nhằm giúp ta truy suất tới các command (lệnh) thường dùng nhanh chóng, bởi 1 cú click chuột.
  2. Command: nút lệnh hay lệnh, đó là một chức năng trong phần mềm. Ví dụ chức năng In Đậm chữ, đó gọi là 1 Command.
  3. Customize: Tuỳ chỉnh, nghĩa là thay đổi theo ý người sử dụng.
  4. Option Window: cửa sổ cho phép tuỳ chỉnh (customize) phần mềm Word, Excel hay PowerPoint. Ứng với mỗi phần mềm đó, sẽ có tên theo thứ tự Word Option, Excel Option và PowperPoint Option.

Challenge

Các bạn làm thử thách này nhé “Tuỳ chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh”.

customize-quick-access-toolbar

Yêu cầu:

  1. Đúng tính thứ tự của từng command.
  2. Có dấu phân cách (Seperator) đúng như hình.

#2

Hi anh Đăng.

Em đã hoàn thành Thử thách này. Em thấy rất đơn giản. Một khởi đầu khá thú vị. :smiley:

Em cám ơn anh nhiều ạ.