Responsive bị lỗi khi giá trị mang số thập phân ?


#1

Tình hình là mình cứ bị lỗi khi đặt giá trị cho .column-pc-4-6 và .column-pc-2-6 là số thập phân. Nếu mình đặt 60% và 40% là ok, mà đặt sang số thập phân lại không hoạt động dù là nhiều hay ít số thập phân phía sau. (ở chế độ min-width: 768px mới bị thôi). Không hiểu nó do cái gì. Link bên dưới, anh em help me! :persevere::persevere::persevere:


#2

#3

anh thay dấu phẩy thành dấu chấm trong giá trị width của các cột nha a :smiley:


#4

Nhiều lúc bị đơ nên cái nhỏ k để ý, cứ đi tìm hiểu nguyên nhân khác…:blush::blush::blush: