Sau khi tạo form lấy thông tin người dùng thì nơi quản lí sẽ được nhận ở đâu?


#1

Bạn Phú hỏi:

Sau khi tạo form lấy thông tin người dùng thì nơi quản lí sẽ được nhận ở đâu


#2

Sau khi tạo form thì nói đơn giản, form sẽ được gửi lên server để tiếp tục xử lý, sau đó tùy vào form thì có thể được gửi lên database. Nhưng thường các ứng dụng sẽ xử lý kiểu thế này: (lấy ví dụ form đăng ký thành viên như bạn hỏi):

  • Khi người dùng đang nhập form thì form đã bắt đầu quá trình validate (ví dụ bạn nhập email đã có trong hệ thống thì form sẽ thông báo cho bạn biết và k thể sử dụng email đó tiếp).
  • Khi tạo form hợp lệ (theo quy định của dev) thì bạn nhấn Submit, toàn bộ thông tin của form sẽ được gửi lên server, server nhận được form này và có thể điều hướng đến nhánh xử lý đăng ký thành viên và gửi thông tin này lên database, tiếp tục làm thêm các công việc như xác thực người dùng như bằng cách gửi mail đến mail đăng ký…vân…vân và mây…mây…, nếu có lỗi xảy ra thì quăng lỗi về cho client.
  • Cuối cùng form được lưu trữ thì sau này bạn có thể update các thông tin khác, và những thông tin này giúp phân quyền cho bạn khi sử dụng ứng dụng… :wink:

#3

@truongtho_dev

Chuẩn quá Thọ ơi. Tks đã chia sẻ nhé.