Tag vs HTML Element, sao lùng bùng vậy...?


#1

Chắc hẳn các bạn ít nhất cũng đã từng nghe mấy ông Dev đôi khi nói trong HTML là tag, đôi khi gọi là element??? Vậy phân biệt chúng ra sao?

Xin mời câu trả lời của bạn nhé! Và xin tặng bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất 1p :wink:


#2

Các element mang lại cấu trúc cho một trang HTML và khai báo với trình duyệt về một website sẽ được bố cục trình bày, nội dung như thế nào, bắt đầu của phần tử chứa 1 thẻ mở, chứa nội dung và kết thúc bằng thẻ đóng.
Thẻ (Tags) có thể hiểu là nhãn dùng đánh dấu nơi bắt đầu và kết thúc của một element.


#3

Em xin trả lời câu hỏi này như sau: HTML Element là tập hợp các thẻ Tag trong HTML được bắt đầu bằng <{tag}> và kết thúc bằng </{tag}>. Còn Tag chính là các thẻ của HTML ví dụ như: <a>, <code>, <button>... Tới đây em có thể kết luận đó là HTML Element là sự kết hợp tạo thành của các Tag. :slight_smile:


#4

Tag chỉ là 1 thẻ trong html, còn element là bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và nội dung chứ bên trong 2 thẻ mở và đóng


#5

Hello các bạn, mình rất vui khi các bạn nắm bắt vấn đề rất tốt, chứng tỏ kiến thức của các bạn “uyên thâm” hiii… :wink:

Chốt lại, tag là một thẻ trong html, nó có thể là thẻ mở (opening tag) hoặc thẻ đóng (closing tag) dùng để đánh dấu văn bản (markup).

Còn HTML Element là bao gồm cả opeing tag, closing tag và nội dung trong cặp opening và closing tag.

Xin tặng cả 3 bạn trả lời 1p luôn nhé. Chân thành cảm ơn.

Thân


#6

Câu trả lời rất rõ ràng luôn A @phohaidang