Tạo ghi chú trong ajax


#1

Trong bài học tạo ghi chú, mỗi lần request bởi một tên đăng nhập đúng thì server phải trả về một token khác chứ nhỉ, có nghĩa là cứ một request đúng là một token mới được lưu vào localstorage (mình nghĩ trên thực tế áp dụng cho việc đăng kí thành viên), nhưng trong demo bài học, nó cứ trả về duy nhất một token nhỉ? Hay là do server cố tình viết như vậy?


#2

Hi @truongtho_dev, do server chỉ là giả để các bạn học viên thử nghiệm mã client, nên đừng trách server sao vô tình nhé hjj