Thẻ Table-Project


#1

Chào anh chị , hiện tại thi e đang làm project html trên cione và gặp vấn đề về cái này

e đang bị kẹt phần dùng thẻ Table để thiết kế đoạn Họ Tên , Email , Nội Dung . Mong được mọi người giúp đỡ .


#2

Bạn có thể nói rõ lỗi đang bị kẹt được ko


#3

phần trong ảnh đấy b , dùng thẻ table để thiết kế mà mình vẫn chưa rõ cách làm .