Thời gian luyện thi mỗi môn của MOS trong bao lâu?


#1

Thời gian bạn học và luyện thi trên CiOne tối đa là một tháng cho mỗi môn. Riêng đối với dịch vụ cam kết đạt 100% trong lần thi đầu tiên thì bạn được tạm hoãn trong 2 tháng nếu gặp phải sự cố.