[Thử thác 17 - JS and DOM]


#1

Chào a,c và ad e bị bí chỗ này , e đã xét đc vị trí nó cần thực hiện,bây h e không biết phải gọi tới CSS làm sao để nó hiển thị đúng yêu cầu ạ. A/C giúp đỡ e.
Code: https://jsbin.com/xusowanozi/edit?html,css,js,output

image