Thử thách 11 - Duyệt cây DOM- e làm như này có ổn không ạ


#1

Giải pháp của bạn phải thoả mãn, khi có nhiều mặt hàng, chỉ cần gọi hàm của bạn là các mặt hàng đều có hiệu ứng tooltip khi rê chuột lên dòng chữ liên quan đến Bookcare.


#2

Hi @trongson
Cách e gán thuộc tính thì đúng rồi. Nhưng cách làm thì rất không thực tế bởi vì mình ko thể duyệt hết các thẻ p ở trong tài liệu html và so sánh text được.

E nên chỉnh lại selector để trỏ đúng vùng thông tin, hoặc đặt thêm class cho thẻ p để truy xuất dễ hơn