Thử thách 11 - Duyệt cây DOM


#1

Hiện tại em làm thử thách thì bị lỗi như hình bên dưới ạCapture

function createDocument(){
  //tao atribute title
  var title = document.createAttribute("title");
  title.value="Bookcare là dịch vụ bọc sách bằng nhựa plastic của Tiki.Vn, có thể chọn gói 99k cho 40 cuốn sách hoặc gói 199k cho 100 cuốn sách";
  var p = document.querySelectorAll(".item-row p");
  for(var i = 0; i<p.length; i++){
   p[i].setAttributeNode(title);
  }
  
}

#2

Tiến khắc phục được lỗi này rồi nhé mọi người. Nguyên nhân là một Atribute chỉ được gán cho một Element duy nhất, hiện tại mình đang sử dụng 1 Atribute cho 2 Element.

Cách khắc phục là mỗi vòng lặp ta sẽ tạo ra Atribute mới và gán Atribute vừa tạo vào Element tương ứng.


#3

e có thể cho e xin code bài này không a . thank a