Thực hành với cookie


#1

Hi anh/ chị, em đang học tới bài tạo cookie. Cho em hỏi làm sao tạo server ảo bằng phần mềm brackets để có thể lưu được cookie ạ?
Em tạo cookie nhưng không thấy hiện ra.