Tôi cần dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để luyện thi MOS trên CiOne?


#1

Theo CiOne, bạn chỉ cần dành 30p mỗi ngày để luyện nhưng cần sự đều đặn từng ngày để kiến thức và kỹ năng được trau dồi liên tục, tạo cho sự liên kết và hệ thống vững chắc các kiến thức. Thời gian bạn học là tuỳ thuộc vào bạn, hãy dành 30p vào thời điểm bạn cảm thấy muốn học nhất, tập trung nhất là rất hiệu quả.