Trong thuộc tính method của form, khi nào sử dụng get và post ?


#1

Bạn Hoàng Anh hỏi:

Trong thuộc tính method của form, khi nào sử dụng get và post ?


#2

Hoàng Anh hãy xem khóa HTTP để biết rõ nhất nhé. Khóa học HTTP trình bày rất chi tiết ý nghĩa của các từ này.

Chúc bạn vui.


#3

:V Không liên quan nhưng hình như em cũng cùng tên bạn này thì phải