Tùy chỉnh bootstrap!


#1

Dùng bootstrap để thiết kế giao diện như mình muốn phải tùy chỉnh khá nhiều mọi người nhỉ, phải tìm đúng element, tạo class mới để ghi đè css. Mình ngĩ bootstrap thuận tiện trong layout và sử dụng các plugin thôi…


#2

Chào anh, em thấy Bootstrap rất mạnh trong việc bố cục và responsive website


#3

A đồng ý với Tiến, ý anh là nếu mình thiết kế menu chẳng hạn, p tùy chỉnh, còn dựng bố cục đáp ứng responsive và một số thành phần phổ biến hay dùng thì bootstrap rất hay…


#4

Về menu thì khá đa dạng, đa phần các website đều tự custom lại chứ ít dùng default của Bootstrap anh