Ứng dụng: Thư viện ảnh


#1

em tạo xong thẻ div overlay rồi nhưng nó nằm ở dưới các thẻ script. làm cách nào để đưa thẻ overlay lên trên các thẻ script nhỉ.


#2

Em nghiên cứu lại method append và prepend trong jquery rồi thử lại xem nhé. :grin::kissing:


#3

console.log(“Giờ em đã hiểu. Em cảm ơn.”). :slight_smile: